تورک بالاسی TÜRK BALASI

TÜRK DÜNYASI UŞAQ ƏDƏBİYYATI

ögey kız

+0 BƏYƏN

ögey kız

Bar iken yok iken, aç iken tok iken burun zamanda bij hotun bar iken bu hotunnıñ işki kızı bar iken bijisi ögey birisi öz iken ögey kızını nayeti halaydiken o şeniñ paşasınıñ bir oglı bar iken bu ogal ölenidigan bolap pütün şedin özige layık kız ahtiyıp tapammaptu ahırı o jutnıñ pütün botun kızlarını ziyapetke eyitip şulanıñ işçidin özige layık bir kız tañlaydıgan bolap bu jutnıñ hotun kızlarını mimanga kışçkırıptu.

Bu paşanıñ ziyapetige barıdıgan bolap, o hotun özınıñ kızını ziyapetge appardıgan bolap ögey kızını öyde koyap ketidigan bolaptu bij taga guruç bij taga terignı aralaşturup ögey kızıga biz mimandalıkka berip kelgüçilik terigni gurujdın arıp tü! dep özınıñ kızını elip patşanıñ ziyapetige ketiptu öyde kalgan biççare kız bu terigni gurujdın kandag arimen? dep oylap tuganda ahsakallık bi adem kelip kızım sen nime işge ziyapetge bamıdın? dep soraptu bu biççare kız ögey anam özınıñ elip ketti meni bu terıgnı gurujdin arıp otta dep koyap ketti! dep jıglaptu bu ahsakal kişi men bu terıgnı gurujdin arıp turay, sen paşanıñ ziyapetige bagın! deptu bu kız sile bu terıgnı gurujdin ariyammayla, ve menıñ ziyapetge kiyip barıdıgan yahşi kiyimlerim yok! dep jıglaptu.

Andın kiyin bu ahsakal adem kolnı eçip doa kılıptu.O öyge beş on dane tohu peyda bolap terıgnı gurujdin arıgını başlaptu ahsakal bovay mana emde sen ziyapetge bagın sen kelçige bu tohula terıgni gurujdin arıp boludu işikniñ aldıda bir altun barva bar.İşçide saña layık yahşı kiyimler ba bulanı kiyip harviga şüşüp ziyapetge berip kel! deptü.Biççare yetim kız bek hoş bolap ahsakal bovayga rahmet eyitip bu yahşı kiyimlerini kiyip altun harviga çüşüp paşanıñ ziyapetge bolgan sarayga beriptü ziyapetteki pütün kızlar heyran bolap bu kelgen benim kasi paşanıñ kızıdu?

Dep biri biridin soruşuptu bu kıznıñ ögey açısı bu kıznı tonumay kasi paşanıñ kızıdu? dep, heyran bolap töven yenide ye tepip oturaptu bu ziyapette negmı nevala kılışıp usulla oynoşuptu gızalınıñ eñ yahşısını bu kızga tatıptu yenide ottagan ögey açısıga özıdin aşkan gızalinı heriptu.bu mimandalık tekaşka yekin bu kız ketidigan bolap harvisigi çüşüp saraydın çıkıp ketiptü öyüge kelip kiyimlerini çıkırıp harva bile (hille) ahsakal bovayga tapşurup beriptü.

Bu kızniñ keygen keşıdın birisi sarayda çüp kagan iken bu kıznıñ ögey anisı bilen açisı kelip ziyapetteki bolgan oyan külkünü yetim kızga eyitip keriptu. Ziyapetke bir paşanıñ naytı çıraylık bij kızı keldi altun harvisı bilen altun kiyim keçek bilen hinci mervayet bilen kelgen iken hemme kişi heyran bolap kaldı biz o milikeniñ yenide ottaduk bizge bek iltipat kıldı hakaçan paşanıñ oglı hanımnı yaratsi kerek! dep ziyapette bolgan gep sözleni eyitip beriptü.

Paşanıñ oglı sarayda çüşüp kagan keşni tepip bu kişniñ igisini tapmak üçün şe şege heber selip öy mộ öy ahtırıptu hiç kimniñ putoga obdan kemmeptu ahırı bu yaman botınnıñ öyige kelip kızın ba mu? dep soruganda yalguz bij kızım ba! dep öziniñ kızını yasap patişanın oglınıñ aldıga eçikıptu ögey kızını zige tonunıñ içige salap yöşürüp koyaptu.

Paşanıñ oglınıñ kolideki keş o kıznıñ putoga obdan kemmeptü paşanıñ oglı seniñ başka kızıñ yok mu dep soruganda vay paşah-i alem, bölek kızım yok bu keş muşu kızımnıñ putoga obdan kelidu! dep pıçaknı elip kıznıñ putunu kesgini başlaptu şundak kılıp önçi hepileşse mộ özinıñ kızınıñ putuga bu keşni keydiremmeptu. 


BÖLÜM: Nağıl,